Ponúkame najviac peňazí, na najdlhšiu dobu, za najnižšie poplatky, peniaze okamžite v Novom Meste nad Váhom

V obchodnom dome Váh.

oznamujeme našim klientom, že z dôvodu opatrení a nariadenia krízového štábu bude naša prevádzka zatvorená

záložné zmluvy sa do 30.04.2020 nevyraďujú Pre viac informácií volajte na tel. číslo

0910715449

ďakujeme vám za to že ste s nami.

napíšte nám pre viac informácií   

Záložné podmienky

Prečítajte si záložné podmienky, v ktorých sa dozviete ako záložňa funguje.

Predmetom záložnej zmluvy môžu byť

len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

Predĺženie záložnej doby

je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky.

Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda

s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohom boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok.

Ukážka záložnej zmluvy

Zmluva, ktorú záložca podpisuje pri preberaní peňazí za zálohu.

pozrite si vzor zmluvy

O nás

Informácie o tom, kto sme a ako pracujeme.

Záložňa na Hviezdoslavovej ulici č. 19 sídli od roku 2000, nachádza sa v bývalom obchodnom dome Váh – dnes tu sídli hotel Diana, alebo aj banka VÚB. Parkovanie je možné priamo pred budovou na bezplatnom parkovisku. Do zálohy berieme iba zlaté šperky, zlomky alebo iné predmety zo zlata, alebo striebra. Minimálna hodnota zmluvy musí byť aspoň 15 €. Doba trvania záložnej zmluvy je 6 týždňov, počas tejto doby je možné zmluvu predlžiť vyplatením rozdielu medzi vyplatenou sumou a novou cenou platnou pre odkúpenie. Ponúkame výhodný predaj nevyzdvihnutých šperkov.

Náš kontakt


Adresa

Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Google Street View


Telefón

032 / 771 9148


Otváracie hodiny

PO: 09:00 - 12:00 13:00 - 16:45
UT: 09:00 - 12:00 13:00 - 16:45
ST: 10:00 - 12:00 14:00 - 16:00
ŠT: 09:00 - 12:00 13:00 - 16:45
PI: 09:00 - 12:00 13:00 - 16:45
SO: ZATVORENÉ
NE: ZATVORENÉ